Klicka här för att beställa hem en katalog kostnadsfritt!

https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/björk.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/bok.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/ek.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/mahogny.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/röktek.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/svartbetsadek.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/svartlambjörk.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/valnöt.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/vitlambjörk.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/vitlack.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2018/09/vitpigmenteradek.jpg


https://www.bordbirger.se/wp-content/uploads/2024/02/Ask-scaled.jpg


Björk


Bok


Ek


Mahogny


Rökt Ek


Svartbetsad Ek


Svartlaminerad Björk


Valnöt


Vitlaminerad Björk


Vitlack


Vitpigmenterad Ek


Ask